PARO Amsterdam BV

Deze gegevens zijn in juni 2018 voor het laatst gewijzigd
Eigenaar van dit bedrijf? Klik hier om uw gegevens aan te passen
Adres

Siciliëweg 38
1045 AS Amsterdam
Nederland

Paro B.V. is gespecialiseerd in afvallogistiek en afvalverwerking. Het bedrijf zamelt bouwgerelateerd afval in. Scheiding van bruikbaar materiaal en restafval gebeurt op het terrein. Dit gebeurt grotendeels geautomatiseerd. Brandbaar restafval wordt afgevoerd naar afvalenergiecentrales (AEC’s) in de regio. Veel van het herbruikbare materiaal biedt het bedrijf aan bij verwerkende industrieën.

Paro produceert zelf ook bouwstoffen op basis van hergebruikt materiaal. Het afval wordt daartoe gesorteerd, gebroken, gezeefd en/of gewassen. Het gaat om granulaten, gereinigde bodemassen en gereinigde grond. Deze bouwstoffen kunnen onder meer worden ingezet in de wegenbouw, beton- en cementindustrie.