Orgaworld Nederland B.V.

Deze gegevens zijn in mei 2018 voor het laatst gewijzigd
Eigenaar van dit bedrijf? Klik hier om uw gegevens aan te passen
Adres

p/a Corsicaweg 2
1044 AB Amsterdam
Nederland

Orgaworld Nederland B.V. is verwerker van organische afvalstromen. Het bedrijf heeft verschillende technieken ontwikkeld waarmee afval efficiënt wordt omgezet in groene energie en bio-based producten, zoals landbouwkorrels, kunstmestvervangers, bomenstarters en biostimulatoren. Een onderdeel van de dienstverlening is het ontwerp en de bouw van fabrieken en installaties waarmee klanten hun eigen organische afvalstromen kunnen verwerken.

In de Amsterdamse haven heeft Orgaworld een fabriek waar organisch afval door vergisting wordt omgezet naar biogas en gezuiverd water. Omliggende bedrijven leveren daarvoor via pijpverbindingen hun afval aan. De fabriek is operationeel sinds 2010 en verwerkt onder meer jaarlijks zo’n 120.000 ton uitgepakt supermarktvoedsel en andere organische reststromen.